2016-03-07

IFIAR skelbia 2015 m. tikrinimų rezultatų apžvalgą

Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR) 2016 m. kovo 4 dieną paskelbė 2015 m. atliktų tikrinimų rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, tarp jų ir svarbių finansų institucijų, auditų tikrinimų, atliktų 35 IFIAR narių, audito priežiūros institucijų, rezultatai.

Apžvalgoje aptariami audito įmonių, kurios priklauso šešiems didžiausiems audito įmonių tinklams (BDO International Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant Thornton International Limited, KPMG International Cooperative ir PricewaterhouseCoopers International Limited), atliktų auditų tikrinimų metu nustatyti trūkumai. IFIAR nurodo, kad 43 procentai tikrintų viešojo intereso įmonių auditų turi trūkumų ir pabrėžia, kad jų sumažėjimas 4 procentais, palyginti su 2014 m., IFIAR netenkina. Ji ragina audito įmones siekti, kad per artimiausius ketverius metus audito kokybės trūkumų ženkliai sumažėtų.

IFIAR 2015 metais atliktų tikrinimų apžvalgoje pateikiama daug nustatytų vidaus kontrolės, tikrosios vertės nustatymo, pajamų pripažinimo, rizikos vertinimo sričių trūkumų. Tai pamatiniai audituotų finansinių ataskaitų sudarymo dalykai. Šių trūkumų rodiklis, apskaičiuotas kaip visų tikrintų sričių audito procentinė dalis, taip pat yra aukštas:

  • Vidaus kontrolė – 23 procentai.
  • Tikrosios vertės nustatymas – 18 procentų.
  • Pajamų pripažinimas – 15 procentų.
  • Rizikos vertinimas – 14 procentų.

Be to, apžvalgoje pateikiama daug audito tikrinimų metu nustatytų sistemai svarbių finansų institucijų audito atlikimo trūkumų, kurie susiję su atidėjiniais, skirtais paskolų nuostoliams ir nuvertėjimui padengti, investicijų ir vertybinių popierių vertinimu, naudojimusi ekspertų ir specialistų darbu.

 

Plačiau apie šią apžvalgą IFIAR pranešime spaudai (anglų kalba).

Apžvalga skelbiama IFIAR interneto svetainėje www.ifiar.org.

 

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum