2017-03-06

IFIAR skelbia 2016 m. tikrinimų rezultatų apžvalgą

Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR) 2017 m. kovo 3 dieną paskelbė 2016 m. atliktų tikrinimų rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, tarp jų ir svarbių finansų institucijų, audito bei audito įmonių kokybės kontrolės sistemos tikrinimų, atliktų 36 IFIAR narių audito priežiūros institucijų, rezultatai.

Apžvalgoje apibendrinta 34 IFIAR narių pateikta informacija apie atliktų 855 įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, auditų tikrinimų rezultatus bei 12 IFIAR narių pateikta informacija apie atliktų 35 svarbių finansų institucijų auditų tikrinimų rezultatus.

Apžvalgos duomenimis, net 42 procentai tikrintų viešojo intereso įmonių auditų ir 49 procentai tikrintų svarbių finansų institucijų auditų turėjo trūkumų. IFIAR pastebi nežymią bendrą nustatomų trūkumų mažėjimo tendenciją, tačiau taip pat pabrėžia, kad tikrinimų metu kasmet nustatomų trūkumų gausa ir jų pasikartojimas vis dar kelia IFIAR susirūpinimą.

IFIAR 2016 metais atliktų tikrinimų apžvalgoje, kaip ir 2015 metų apžvalgoje, išskirtos tos pačios audito sritys, kuriose daugiausia nustatyta trūkumų. IFIAR išskiria šias įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, audito sritis, kuriose nustatoma daugiausa trūkumų: tikrosios vertės nustatymas (32 proc.), vidaus kontrolės tikrinimas (18 proc.), pajamų pripažinimas (13 proc.) ir nauja 2016 atliktų tikrinimų apžvalgoje išskirta sritis – audito atranka (17 proc.). IFIAR taip pat pastebi, kad daugiausia svarbių finansų institucijų audito trūkumų nustatoma vidaus kontrolės tikrinimo srityje.

IFIAR nurodo, kad audito įmonių svarbiose vidaus kokybės kontrolės srityse taip pat nustatoma daug trūkumų, tarp jų užduoties atlikimo (49 proc.), nepriklausomumo ir etikos reikalavimų (40 proc.), žmogiškųjų išteklių (31 proc.) ir stebėsenos (28 proc.) srityse.

IFIAR pabrėžia, kad siekiant finansinių ataskaitų audito kokybės gerinimo, turi būti iš esmės išanalizuotos trūkumų pagrindinės priežastys ir imamasi tinkamų priemonių. Taip pat IFIAR pastebi, kad didžiausių audito įmonių tinklų taikoma audito trūkumų pagrindinių priežasčių analizė , net ir lyginant skirtingas tam pačiam tinklui priklausančias audito įmones, yra skirtinga ir kviečia audito įmones taikyti nuoseklesnes ir griežtesnes priemones.

Plačiau apie šią apžvalgą IFIAR pranešime spaudai (anglų kalba).

Apžvalga skelbiama IFIAR interneto svetainėje https://www.ifiar.org/

Atnaujinta: 2017.03.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum