2018-11-20

Išplėstos juridinių asmenų atsakomybės administruojant įmonių bankrotą ribos

2018 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-1593, kuriuo papildytas Įmonių bankroto įstatymas. Nustatyti tokie pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.:

  1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnis papildytas 41 dalimi, kuria nustatyta, kad bankroto administratorius juridinis asmuo įmonę administruoja paskyręs atsakingą darbuotoją (ar vadovą), turintį teisę vykdyti bankroto procedūras. Taigi, Įstatyme išskirtas naujas subjektas – darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, kuriam galios Įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nustatytos teisės ir pareigos.
  2. Įstatyme įtvirtinta galimybė juridinius asmenis išbraukti iš bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo (toliau – Sąrašas). Juridinis asmuo bus išbraukiamas iš Sąrašo ir neteks teisės teikti įmonių administravimo paslaugas jeigu turės dvi galiojančias nuobaudas ir išbraukimui iš Sąrašo pritars Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija.
  3. Už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių sprendimų, kreditorių susirinkimų ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus nuobauda galės būti paskirta ne tik bankroto administratoriui, bet ir bankroto administratoriaus juridinio asmens vadovui ir darbuotojui, atsakingam už juridinio asmens bankroto administravimą. Kaip ir bankroto administratorių fizinių asmenų atveju, tais atvejais kai juridinio asmens vadovas ar darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą, turi dvi galiojančias  nuobaudas, Tarnyba privalės kreiptis į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją ir pateikti siūlymą panaikinti tokio asmens pažymėjimą.
  4. Įtvirtintos administratoriaus, administratoriaus juridinio asmens vadovo ar darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens bankroto administravimą, atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės.

Atnaujinta: 2018.11.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum