2020-08-04

Nemokumo administratoriams juridiniams asmenims ir jų vadovams, leidusiems (pavedusiems) asmeniui be licencijos veikti jų vardu, skirtos poveikio priemonės

„AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-131 nemokumo administratoriui Linui Lobeckiui, kaip UAB „Talismanas Lt“ direktoriui, atsakingam už šio nemokumo administratoriaus darbo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.), už netinkamą savo funkcijų vykdymą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas. AVNT direktoriaus 2020-07-31 įsakymu Nr. V4-165 nemokumo administratoriui UAB „Talismanas Lt“, kaip pažeidimą padariusiam nemokumo administratoriui, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.

 

AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-132 nemokumo administratoriui Jonui Useliui, kaip MB „Sekmė“ direktoriui, atsakingam už šio nemokumo administratoriaus darbo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.), už netinkamą savo funkcijų vykdymą skirta poveikio priemonė – įspėjimas. AVNT direktoriaus 2020-07-31 įsakymu Nr. V4-166 nemokumo administratoriui MB „Sekmė“, kaip pažeidimą padariusiam nemokumo administratoriui, skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.

 

AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-133 nemokumo administratoriui Zigmantui Vytautui Skirkevičiui, kaip MB „Alba prima“ ir MB „Penktas šansas“ direktoriui, atsakingam už šių nemokumo administratorių darbo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.), už netinkamą savo funkcijų vykdymą skirta poveikio priemonė – įspėjimas. AVNT direktoriaus 2020-07-31 įsakymu Nr. V4-170 nemokumo administratoriui MB „Alba prima“, kaip pažeidimą padariusiam nemokumo administratoriui, skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1 metams. AVNT direktoriaus 2020-07-31 įsakymu Nr. V4-168 nemokumo administratoriui MB „Penktas šansas“, kaip pažeidimą padariusiam nemokumo administratoriui, skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.

 

AVNT iniciatyva atliktų neplaninių veiklos patikrinimų metu buvo nustatyta, kad:

nemokumo administratoriai MB „Alba prima“ ir MB „Penktas šansas“ pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 41 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p., kadangi neteisėtai pavedė (leido) atlikti administratoriaus funkcijas asmeniui, neturinčiam teisės administruoti nemokumo procesų ir atlikti administratoriaus funkcijų sudarydami galimybes šiam asmeniui perimti bankroto procedūrų vykdymo kontrolę ir leisdami suabejoti nepriekaištinga profesijos atstovo reputacija;

nemokumo administratorius MB „Sekmė“ pažeidė ĮBĮ 11 str. 41 d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p., kadangi neteisėtai leido atlikti administratoriaus funkcijas asmeniui, neturinčiam teisės administruoti nemokumo procesų ir atlikti administratoriaus funkcijų sudarydamas galimybes šiam asmeniui perimti bankroto procedūrų vykdymo kontrolę ir leisdamas suabejoti nepriekaištinga profesijos atstovo reputacija;

nemokumo administratorius UAB „Talismanas Lt“ pažeidė ĮBĮ 11 str. 41 d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p., kadangi neteisėtai pavedė atlikti administratoriaus funkcijas asmeniui, neturinčiam teisės administruoti nemokumo procesų ir atlikti administratoriaus funkcijų sudarydamas galimybes šiam asmeniui perimti bankroto procedūrų vykdymo kontrolę ir leisdamas suabejoti nepriekaištinga profesijos atstovo reputacija.

 

Nustatyti pažeidimai yra susiję su pagrindinio administratoriui juridiniam asmeniui taikomo bankroto administravimo veiklos reikalavimo – veikti per licencijuotą asmenį – netinkamu laikymusi tuo leidžiant suabejoti bankroto procedūrų vykdymo skaidrumu.

Nemokumo administravimas yra licencijuojama veikla ir ja gali užsiimti tik tokią licenciją įgijęs asmuo. Šiam asmeniui ir jo veiklai, atsižvelgiant į jam valstybės deleguotas funkcijas, suteiktas teises ir pareigas bei paties nemokumo procesų administravimo specifiką, keliami specialūs reikalavimai (tiek įtvirtinti teisės aktuose (nepriekaištingos reputacijos ir kt.), tiek pripažinti doktrinoje ar teismų praktikoje (joje pripažįstama, kad nemokumo administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2012). Valstybė, nustatydama konkrečius reikalavimus nemokumo administratoriams, kartu nustato ir stebėsenos bei priežiūros sistemą, turinčią užtikrinti licencijavimo sąlygų laikymąsi, tuo kartu siekdama ir didesnio visuomenės pasitikėjimo licencijuojama profesija, jos teikiamomis paslaugomis. Nemokumo administratoriui juridiniam asmeniui sudarant teisines, technines ir kitokias galimybes, leidžiant bankroto administravimo kontrolę, visas ar dalį svarbių nemokumo administratoriaus funkcijų perimti fiziniam asmeniui, neturinčiam atitinkamos licencijos, kai dėl neprofesionalaus, nepakankamai skaidraus veikimo (neveikimo) tam tikrais atvejais sudėtinga ar neįmanoma nustatyti tikrojo šio asmens veikimo masto, tikrųjų sprendimų bankroto proceso klausimais, priskirtinais išimtinai nemokumo administratoriui, priėmėjų, iš esmės paneigiama paties licencijavimo esmė, paskirtis. Galimybe pasitelkti kitus asmenis, kad jie padėtų vykdyti bankroto procesą, negali būti piktnaudžiaujama ir tokia galimybė pati savaime negali pateisinti nemokumo administratoriaus veikimo (neveikimo), kai licencijos neturinčiam asmeniui suteikiama galimybė ir leidžiama iš esmės veikti kaip nemokumo administratoriui.

 

AVNT, priimdama sprendimus dėl poveikio priemonių skyrimo, atsižvelgė į nustatytų reikalavimų pažeidimo reikšmingumą ir trukmę, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, Nemokumo priežiūros komiteto nuomonę dėl poveikio priemonės – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimo – skyrimo.

 

Trečiųjų šalių interesų apsaugai užtikrinti galiojančios poveikio priemonės yra viešai skelbiamos interneto svetainėje[1], Nemokumo administratorių sąraše[2].“.

 


[1] http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/viesai-skelbiami-sp-jimai-nuo-2020-01-01/#metodinė

[2] http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratoriai/nemokumo-administratoriai/

Atnaujinta: 2020.08.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum