2020-08-04

Nemokumo administratoriui UAB „Centrinis bankroto biuras Lt“ skirta poveikio priemonė

2020-08-03 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) direktoriaus įsakymu Nr. V4-173 nemokumo administratoriui UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 25 str. 3 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė FABĮ 25 str. 3 d., kadangi per 15 darbo dienų nuo bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriaus prašymo gavimo dienos nesušaukė bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkimo (terminas praleistas beveik 15 mėnesių) ir laikėsi nepagrįstos pozicijos dėl naštos paskirstymo nustatant bankrutuojančio asmens gaunamų pajamų perviršį, jo kilmę, t. y. šią naštą nepagrįstai perkeldamas kreditoriui.

 

Pažeidimas truko ilgai, netinkamai vykdyta svarbi pareiga, tačiau atsižvelgta ir į tai, kad prašyto sušaukti kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimas – bankrutuojančio fizinio asmens gaunamų pajamų, viršijančių nustatytus mokėjimus, paskirstymas kreditoriams – gali būti sprendžiamas bet kuriuo bankroto proceso metu, tačiau svarbu, jog fizinis asmuo atsakingai disponuotų gautomis pajamomis, o nemokumo administratorius atsakingai tvarkytų visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą. AVNT neturi duomenų, kad nagrinėjamu atveju bankrutuojantis fizinis asmuo nevykdytų savo įsipareigojimų (nepervestų mokėjimams atlikti reikalingų sumų, viršytų būtiniesiems poreikiams tenkinti skirtą sumą), t. y. dėl laiku nesušaukto kreditorių susirinkimo būtų kilę neigiamų pasekmių kreditorių turtiniams interesams (nors tokių pasekmių galėjo kilti).

 

Nustatyta Administratoriaus atsakomybę lengvinanti aplinkybė – Administratorius užkirto kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms atsirasti, t. y. informavo bankrutuojantį fizinį asmenį apie perviršio pervedimą į depozitinę sąskaitą ir šaukė kreditorių susirinkimą dėl perviršio paskirstymo. Taip pat nustatyta, kad Administratoriaus atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

 

Trečiųjų šalių interesų apsaugai užtikrinti galiojančios poveikio priemonės yra viešai skelbiamos interneto svetainėje[1], Nemokumo administratorių sąraše[2].


[1] http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/viesai-skelbiami-sp-jimai-nuo-2020-01-01/#metodinė

[2] http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratoriai/nemokumo-administratoriai/

Atnaujinta: 2020.08.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum