2020-08-13

Nemokumo administratoriui UAB „Orinata“ skirta poveikio priemonė

2020-08-10 nemokumo administratoriui UAB „Orinata“ (toliau – Administratorius) už LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 16 p. pažeidimą buvo skirta poveikio priemonė – įspėjimas.

Poveikio priemonė skirta neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustačius, kad Administratorius neteisingai tvarkė bankrutuojančios įmonės apskaitą (sudarė netikslų 2018 m. balansą, nesilaikė apskaitos (įmonės) principo), neteikė bankrutuojančios įmonės 2018 metų finansinių ataskaitų kreditoriams tvirtinti, neužtikrino skaidrios ir efektyvios gaunamų lėšų kaupimo bei judėjimo kontrolės.

Administratoriaus vadovui Edmundui Raukčiui, atsakingam už UAB „Orinata“ darbuotojų darbo kokybę ir kontrolę,  rekomenduota organizuoti UAB „Orinata“ ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su nemokumo procesų administravimu, darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos, kuri turėtų apimti ir juridinio asmens buhalterinės apskaitos tvarkymą, parengimą bei užtikrinti jos tinkamą laikymąsi bei atsižvelgti į atlikto patikrinimo metu pateiktas pastabas.

         Nemokumo administratoriui Antanui Sadauskui, kaip UAB „Orinata“ darbuotojui, faktiškai atlikusiam bankrutuojančios įmonės administravimo veiksmus, rekomenduota atsižvelgti į atlikto patikrinimo metu pateiktas pastabas.

Atnaujinta: 2020.08.13

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum