2020-08-04

Nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ panaikinta teisė administruoti nemokumo procesus

2020-07-31 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) direktoriaus įsakymu Nr. V4-167 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 paskirto nurodymo nevykdymą ir nustatytą JANĮ 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.

 

Neplaninio nemokumo administratoriaus UAB ,,Versluva“ veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad įmones BIĮ ,,Rojaus miškas“ (toliau – Įmonė1), BUAB ,,Elias ir partneriai“ (toliau – Įmonė2) ir BUAB ,,4servis“ (toliau – Įmonė3) administravęs nemokumo administratorius UAB ,,Versluva“ nevykdė teismo įpareigojimų teikti teismui informaciją apie šių įmonių nemokumo procesų eigą ir atliktus veiksmus; nesiėmė veiksmų dėl Įmonės1, Įmonės2 likvidavimo procedūros užbaigimo ar tolesnio vykdymo bei kreipimosi į teismą dėl Įmonės1, Įmonės2 likvidavimo procedūros termino pratęsimo; nevykdė teismo įpareigojimo pateikti Įmonės3 nemokumo administratoriaus veiklos ataskaitą; neorganizavo ir neatliko veiksmų, susijusių su Įmonės3 nemokumo administravimu; neteikė informacijos AVNT. Už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus AVNT direktoriaus 2020-03-09 įsakymu Nr. V4-73 (toliau – Įsakymas) nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ skirta poveikio priemonė – įspėjimas bei nurodymas – pavesti ištaisyti patikrinimo metu nustatytus veiklos trūkumus (toliau – Nurodymas). Nurodymas nebuvo įvykdytas.

 

AVNT, priimdama sprendimą dėl poveikio priemonės skyrimo, atsižvelgė į nustatytų reikalavimų pažeidimo reikšmingumą ir trukmę, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, Nemokumo priežiūros komiteto nuomonę dėl poveikio priemonės – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas – skyrimo.

 

Trečiųjų šalių interesų apsaugai užtikrinti galiojančios poveikio priemonės yra viešai skelbiamos interneto svetainėje[1], Nemokumo administratorių sąraše[2].

 


[1] http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/viesai-skelbiami-sp-jimai-nuo-2020-01-01/#metodinė

[2] http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratoriai/nemokumo-administratoriai/

Atnaujinta: 2020.08.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum