2016-11-07

Pakeista Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-10-24 įsakymu Nr. 1K-377 „Dėl Finansų ministro 2012 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-264 „Dėl Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsakymas įsigaliojo 2016-11-01) nauja redakcija išdėstyta Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma (toliau – Ataskaitos forma).

Juridiniai asmenys ir turto arba verslo vertintojai, įrašyti į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, teikdami duomenis apie ataskaitiniais metais vykdytą turto ir (arba) verslo vertinimo veiklą, privalės informaciją apie pajamas, gautas ataskaitiniais metais iš  turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos, detalizuoti pagal vertinimo sritis – nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas ir verslas.   

Nauja Ataskaitos forma skelbiama Tarnybos interneto svetainės www.avnt.lt skyriuje „Paslaugos/ Prašymai“.

Atnaujinta: 2020.09.28

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum