2016-12-30

Pakeistos 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. ir 2015 m. spalio 13 d. įsakymus Nr. VAS-30 ir Nr. VAS-49 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standarto patvirtinimo“ 12 punkto pakeitimo“ yra pakeistos 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ metodinės rekomendacijos.

Metodinės rekomendacijos pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V2-22 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. VAS-4 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

  • standarto punktų aiškinimuose ir pavyzdžiuose valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • išsamiau paaiškinti papildytas standarto 47 p. dėl įsigytų teisių į žemę, pastatus ir statinius;
  • 53 p. dėl įsigytos teisės į žemę nusidėvėjimo laikotarpio;
  • 56 p. dėl įsigytos teisės į pastatus ir (ar) statinius nusidėvėjimo laikotarpio;
  • papildytas standarto 70 p. aiškinimas dėl seniau įsigytam ilgalaikiam materialiajam turtui taikomo naujai nustatyto nusidėvėjimo metodo;
  • 84 p. papildytas nauju aiškinimu;
  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

Atnaujinta: 2016.12.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum