2016-12-30

Pakeistos 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VAS-31 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standarto patvirtinimo“ 13 punkto pakeitimo“ yra pakeistos 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ metodinės rekomendacijos.

Metodinės rekomendacijos pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V2-21 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. VAS-10 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

  • standarto 19, 241 punktai paaiškinami pateikiant iliustruojančius pavyzdžius;
  • patikslinti standarto 31, 9, 141, 271, 45 punktų aiškinimai;
  • siekiant išsamiau paaiškinti IX skyriaus Mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo apskaita nuostatas dėl mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo pripažinimo nematerialiuoju turtu ar sąnaudomis, standarto minėto skyriaus punktuose pateikti aiškinimai ir situacijų pavyzdžiai;
  • standarto punktų aiškinimuose ir pavyzdžiuose valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

Atnaujinta: 2016.12.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum