2016-08-18

Pakeistos 14-ojo VAS „Verslo jungimai“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VAS-32 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. VAS-3 „Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ tvirtinimo“ pakeitimo“ yra pakeistos 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ metodinės rekomendacijos.

Metodinės rekomendacijos pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V2-6 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. VAS-13 „Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • metodinės rekomendacijos papildytos pavyzdžiu, aiškinančiu standarto 611 punktą dėl atvejų, kai viena įmonių grupės patronuojamoji įmonė turi įsigijusi kitos patronuojamosios įmonės akcijų ir kaip jungiant šias bendro pavaldumo įmones, turi būti eliminuojama įsigytosios patronuojamosios įmonės nuosavo kapitalo dalis ir įsigijusios patronuojamosios įmonės balansinė tų akcijų vertė;
  • patikslinta, kad tik vidutinių, didelių ir viešojo intereso įmonių aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiami finansinių ataskaitų duomenų pokyčiai dėl verslo jungimo;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

Atnaujinta: 2020.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum