2016-12-30

Pakeistos 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują pavyzdinio sąskaitų plano redakciją ir į naujas finansinių ataskaitų formas, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ metodinės rekomendacijos. 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V2-24 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“, 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ metodinės rekomendacijos – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V2-25 „Dėl Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 3-3.1 patvirtintų 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ metodinių rekomendacijų pakeitimo“.

Pagrindiniai 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ punktų aiškinimo keitimai:

  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 32 ir 36 punktų aiškinimui pateikti nauji pavyzdžiai dėl pinigų srautų diskontavimo;
  • patikslintas 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ 14 punkto pavyzdys ir panaikintas 23 punkto pavyzdys;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

Atnaujinta: 2016.12.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum