2016-12-29

Pakeistos 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ metodinės rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V2-23 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“. Pagrindiniai metodinių rekomendacijų keitimai:

  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • Standarto 9 punkto aiškinimas papildytas nauju 3 pavyzdžiu dėl gautinos dotacijos panaudojimo;
  • papildytas standarto 14.1.1 papunkčio aiškinimo 2 pavyzdys dėl likvidacinės vertės nurašymo;
  • standarto 17.1 papunkčio aiškinimas papildytas nauju 3 pavyzdžiu dėl žemės ūkio įmonių gautos tiesioginės išmokos registravimo;
  • standarto 17.2 papunkčio aiškinimas papildytas naujais 2 ir 3 pavyzdžiais dėl valstybės suteiktos paramos žemės ūkio įmonių patirtiems nuostoliams kompensuoti;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

 

Atnaujinta: 2016.12.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum