2016-12-30

Pakeistos 23-ojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ metodinės rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V2-20 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 23-ojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

  • išsamiau paaiškinti standarto 5 p., 32 p., 42 p., 21 p. ir 26 p.;
  • standarto punktų aiškinimuose ir pavyzdžiuose valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

Atnaujinta: 2016.12.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum