2016-07-14

Pakeistos 25-ojo VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują pavyzdinio sąskaitų plano redakciją, įsigaliojusią nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos 25-ojo VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ metodinės rekomendacijos. Metodinėse rekomendacijose patikslintas 29.3 papunkčio pavyzdys dėl ūkinių operacijų registravimo, kai statybos sutarties darbų įvykdymo lygis nustatomas pagal faktiškai atliktų darbų kiekį.

Metodinės rekomendacijos pakeistos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V2-3 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. VAS-6 „Dėl 25-ojo verslo apskaitos standarto „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Atnaujinta: 2016.07.14

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum