2016-12-30

Pakeistos 27-ojo verslo apskaitos standarto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“ metodinės rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V2-19 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. VAS-25 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijų sutartys“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

  • 15 punkto aiškinime patikslintas tikrosios vertės apibrėžimas;
  • standarto punktų aiškinimuose ir pavyzdžiuose valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  •  padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

Atnaujinta: 2016.12.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum