2016-07-14

Pakeistos 3-iojo VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ redakciją su pakeitimais, įsigaliojusiais 2016 m. kovo 1 d., pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos šio standarto metodinės rekomendacijos. Pagrindiniai naujos metodinių rekomendacijų redakcijos pakeitimai susiję su trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymu. Metodinėse rekomendacijose paaiškinama:

- kaip turėtų būti sudaroma trumpa pelno (nuostolių) ataskaita;

- kokios atsargos ir ištekliai priskiriami įsigytoms atsargoms ir sunaudotiems ištekliams;

- kaip apskaičiuojamas atsargų likučio pokytis;

- kokios sąnaudos priskiriamos kitoms sąnaudoms.

Metodinių rekomendacijų priede pateiktos pavyzdinės 5 ir 6 klasės sąskaitos, kurios gali būti naudojamos sunaudotoms atsargoms ir ištekliams, pajamoms ir sąnaudoms registruoti. Labai mažos įmonės taip pat gali pasirinkti detalesnes sąskaitas pajamoms, sąnaudoms, sunaudotoms atsargoms ir ištekliams registruoti.

Metodinės rekomendacijos pakeistos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V2-2 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Atnaujinta: 2016.07.14

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum