2016-12-29

Pakeistos 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują pavyzdinio sąskaitų plano redakciją ir į naujas finansinių ataskaitų formas, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ metodinės rekomendacijos. 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V2-17 „Dėl viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo nr. VAS-13 „Dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ punktų aiškinimo keitimai:

  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • patikslinti 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ 25, 26 ir 35 punktuose pateikti pavyzdžiai;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

 

Atnaujinta: 2016.12.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum