2016-09-20

Pakeistos 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitusius reikalavimus finansinėms ataskaitoms, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V2-13 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“ metodinės rekomendacijos (toliau – metodinės rekomendacijos).

Pagrindiniai metodinių rekomendacijų pakeitimai:

  • Atnaujintas standarto bendrųjų nuostatų 2 ir 3 punktų aiškinimas apie ūkio subjektus, kurie turėtų taikyti 34-ąjį verslo apskaitos standartą. Prie standarto 3 punkto paaiškinta, kad informaciją apie segmentus privalo pateikti ir didelių įmonių kategorijai priskiriamos įmonės.
  • Atnaujintas segmento požymių nustatymo aiškinimas. Prie standarto 4 punkto paaiškinta, kas laikoma pagrindiniais vadovaujančiaisiais darbuotojais (standarte – vadovybė). Atitinkamai patikslinti ir kitų standarto punktų aiškinimai, pavyzdžiai.
  • Atnaujintas aiškinimas, kokia informacija gali būti pateikiama apie segmentą. Prie standarto 5 punkto paaiškinta, kokia informacija galėtų būti pateikiama apie pelno rodiklį. Aiškinant standarto 11, 13, 14 ir 15 punktus įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų rodikliai suderinti su naujais finansinių ataskaitų straipsniais. Atitinkamai patikslinti šių punktų aiškinimai ir pavyzdžiai.
  • Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos suvienodintos su kitais standartais.

     

     

    Metodinės rekomendacijos

Atnaujinta: 2020.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum