2016-10-21

Pakeistos 39-ojo verslo apskaitos standarto metodinės rekomendacijos

Nauja redakcija išdėstytos  39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ metodinės rekomendacijos, parengtos pagal šio standarto redakciją, patvirtintą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-12-29, Nr. 2014-20724).

Pagrindiniai metodinių rekomendacijų pakeitimai padaryti aiškinant pakeistas standarto nuostatas ir papildant standarto punktų aiškinimą:

 • pasikeitė teisinis kolektyvinio investavimo reglamentavimas, atsirado nauji kolektyvinio investavimo subjektų tipai (informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai) ir naujos kolektyvinio investavimo subjektų formos (tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos); 
 • į standartą perkeltos Europos Sąjungos direktyvą 2011/61/ES Dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų papildančio Reglamento Nr. 231/2013 nuostatos, nustatančios alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektų finansinių ataskaitų turinį, kurios turi būti taikomos pagal Lietuvos teisės aktus įregistruotiems informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų finansinėms ataskaitoms;
 • į standartą perkeltos Europos Sąjungos direktyvos 2013/34/ES Dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų nuostatos, kurios reglamentuoja akcinių bendrovių ir ūkinių bendrijų, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, finansines ataskaitas, ir turi būti taikomos investicinėms bendrovėms;
 • į standartą įrašyta nauja nuostata dėl kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų finansinio turto registravimo apskaitoje vienu iš dviejų būdų: prekybos datą arba atsiskaitymo datą; rekomendacijose pateikta pavyzdžių aiškinant standarto 22, 23 ir 24 punktus;
 • priežiūros institucijos teikimu aiškinant standarto 53 ir 208 punktus metodinėse rekomendacijose parodyti du būdai, kaip galėtų būti pateikiamas sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto finansinių ataskaitų rinkinys;
 • visi pavyzdžiai pateikti eurais.

   

   

  Metodinės rekomendacijos

Atnaujinta: 2020.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum