2017-02-15

Pakeistos 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ redakciją, kuri taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, pakeistos šio standarto metodinės rekomendacijos. 

6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V2-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VAS-2 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“ ir skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje.

 

 

Atnaujinta: 2020.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum