2016-09-19

Pakeistos 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinės rekomendacijos.

Atsižvelgiant į naują pavyzdinio sąskaitų plano redakciją ir į naujas finansinių ataskaitų formas, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinės rekomendacijos. 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V2-11 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-4 „Dėl 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“, 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinės rekomendacijos – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V2-12 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VAS-31 „Dėl 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagrindiniai 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ punktų aiškinimo keitimai:

  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • patikslinti 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ 7, 8, 22 ir 23 punktuose ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ 20, 31, 35 ir 36 punktuose pateikti pavyzdžiai;
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

 

Metodinės rekomendacijos

Atnaujinta: 2020.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum