2016-08-19

Pakeistos 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinės rekomendacijos.

Atsižvelgiant į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. V2-7 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“, pakeistos 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinės rekomendacijos.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

  • sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“;
  • 501 ir 502 punktuose pateikta naujų pavyzdžių dėl turtą, kuris yra naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, atitinkančio kapitalo registravimo apskaitoje.
  • padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

 

Metodinės rekomendacijos

Atnaujinta: 2020.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum