2017-11-16

Papildyti 2016 m. laidos Europos vertinimo standartai

2017 m. spalio 28 d. vykusioje Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA) generalinėje asamblėjoje beveik vienbalsiai buvo patvirtinti ir iškart įsigaliojo Europos vertinimo standartus 2016 (EVS 2016) papildantys dokumentai: 6-asis Europos vertinimo standartas (EVS) „Automatinio vertinimo modeliai (AVM)“ (angl. Automated Valuation Models (AVMs) ir 11-asis Europos vertinimo metodinis nurodymas (EVMN) „Statistinių modelių taikymas vertintojo veikloje“ (angl. The Valuer's Use of Statistical Tools). Nuo šiol šie dokumentai yra neatskiriama šiuo metu galiojančių EVS 2016 (aštuntoji laida) dalis. Tuo pačiu neteko galios 6-asis Europos vertinimo informacinis dokumentas (EVID) „Automatinio vertinimo modeliai (AVM)“.

Naujų dokumentų esmė pateikta 6-ojo EVS tekste:

Automatinio vertinimo modeliai (AVM) negali būti taikomi rengiant vertinimo ataskaitą, atitinkančią Europos vertinimo standartus, nes taip vertinant, be kita ko, neatliekama turto apžiūra ir nepriimamas asmeninis vertintojo sprendimas dėl turto vertės. Vertintojo taikomi AVM tegali būti tik pagalbinė priemonė nustatant turto vertę, už kurią visada atsakingas yra pats vertintojas.

Naujojo standarto tekstą sudaro 4 dalys: sąvoka; įvadas; Europos teisinės sistemos nuostatos; komentaras. Originalus 6-ojo EVS „Automatinio vertinimo modeliai (AVM)“ tekstas publikuojamas:

 http://tegova.org/data/bin/a59fb29ed4040a_EVS_6_Automated_Valuation_Models_%28AVMs%29.pdf

11-ajame EVMN  „Statistinių modelių taikymas vertintojo veikloje“  pateikiama:  įvadas;  AVM taikymo išankstinės sąlygos;  AVM taikymo apribojimai, jei AVM atitinka išankstines sąlygas;  turto portfelio vertinimas. Originalus 11-ojo EVMN tekstas publikuojamas:

 http://tegova.org/data/bin/a59fb2a166b4b3_EVGN_11_The_Valuer_Use_of_Statistical_Tools.pdf  

 

Parengta pagal TEGoVA ir Lietuvos turto vertintojų asociacijos informaciją

Atnaujinta: 2017.11.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum