2017-03-27

Paskelbta metodinė informacija dėl bankroto administratoriaus pareigos bankroto atveju nutraukti darbo sutartis

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – Tarnyba), atlikdama bankroto administratorių veiklos priežiūrą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-05 įsakymu Nr. 1K-270 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių 6.1 papunkčiu, rengia ir skelbia Tarnybos interneto svetainėje informaciją dėl bankroto procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo.

Atliekant bankroto administratorių veiklos priežiūrą pasitaiko atvejų, kai bankroto administratoriai, vykdydami savo funkcijas, skirtingai traktuoja atvejus, susijusius su nėščių (esančių nėštumo ir gimdymo atostogose) moterų ir darbuotojų, auginančių vaiką (-us) iki 3 metų (esantiems atostogose vaikui prižiūrėti), atleidimu iš darbo, kai įmonėms yra iškeliamos bankroto bylos. Be to, praktikoje neretai skirtingai skaičiuojami ir su darbuotojų atleidimu iš darbo susiję terminai. Atsižvelgiant į tai, taip pat ir į 2017-03-13 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Inspekcija) raštu Nr. SD-25-3140 pateiktą konsultaciją šiuo klausimu, skelbiama Tarnybos nuomonė dėl bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo.

Atsižvelgdama į tai, Tarnyba skelbia metodinę informaciją „Dėl bankroto administratoriaus pareigos darbdavio bankroto atveju nutraukti darbo sutartis su nėščiosiomis moterimis, esančiomis jų nėštumo ir gimdymo atostogose bei darbuotojais, auginančiais vaikus iki 3 metų, taip pat dėl terminų skaičiavimo, atleidžiant darbuotojus“ 

 

Kita metodinė informacija

Atnaujinta: 2019.09.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum