2018-08-03

Paskelbtas išaiškinimas "Dėl kreditorių supažindinimo su alternatyviais nutarimų projektais"

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), atlikdama bankroto administratorių veiklos priežiūrą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-05 įsakymu Nr. 1K-270 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių 6.1 papunkčiu, rengia ir skelbia Tarnybos interneto svetainėje informaciją dėl bankroto procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo.

Tarnybai dažnai tenka nagrinėti kreditorių skundus, kuriuose yra nustatoma, kad bankroto administratoriai nevienodai traktuoja atvejus, susijusius su kreditorių teikiamais nutarimų projektais. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją Tarnybos interneto svetainės www.avnt.lt skiltyje Teisinė informacija » Teisės aktų aiškinimai » Nemokumas » Metodinė informacija yra paskelbtas išaiškinimas „Dėl kreditorių supažindinimo su alternatyviais nutarimų projektais“.

Atnaujinta: 2021.01.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum