2018-01-03

Paskirta drausminė nuobauda audito įmonei Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei "Auditas"

 

Atlikus audito įmonės Apskaitos ir kontrolės uždarosios akcinės bendrovės "Auditas" ir auditoriaus Egidijaus Jakubausko atlikto kredito unijos "Centro taupomoji kasa" 2015 m. finansinių ataskaitų audito tyrimą nustatyta, kad audito įmonė Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė "Auditas" pažeidė:

  • 210-ojo tarptautinio audito standarto "Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų" 11 dalies reikalavimus, nes sutartyje nenurodė, kad privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 53 straipsniu ir vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis kartu su auditoriaus išvada privalo pateikti ir audito ataskaitą, kurioje turi būti papildomai atskleista informacija ir suteikti patvirtinimai pagal minėto įstatymo nurodytus reikalavimus;
  • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 29 straipsnio 3 dalies reikalavimus, nes nesilaikė 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų;
  • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 29 straipsnio 4 dalies ir 2015 m. rugpjūčio 19 d. su kredito unija "Centro taupomoji kasa" pasirašytos Audito paslaugų sutarties 4.4 punkto reikalavimus, nes pasirašydama rangos sutartį su audito įmone uždarąja akcine bendrove "Audata" nurodė proporcingą rizikos pasiskirstymą.

Remiantis Audito priežiūros komiteto 2017 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. A1-13-1 ir Tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-56 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo", vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 1 punktu, audito įmonei Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei "Auditas" skirta drausminė nuobauda – įspėjimas.

 

Šis Tarnybos sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo 40 straipsnį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms skirtus viešai skelbiamus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/auditas/auditoriu-ir-audito-imoniu-viesoji-prieziura/viesai-skelbiami-nurodymai-ir-poveikio-priemon-s/.

Atnaujinta: 2018.01.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum