2018-01-03

Paskirta drausminė nuobauda audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „AUDATA“

 

Atlikus audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės „AUDATA“ ir auditoriaus Egidijaus Jakubausko atlikto UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansinių ataskaitų audito tyrimą nustatyta, kad audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „AUDATA“ pažeidė:

  • 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (toliau – TKKS) 45 dalies reikalavimus, kadangi įmonės įdiegta politika ir procedūros neužtikrino, kad užduoties grupė galėtų laiku baigti sudaryti galutines užduoties bylas po to, kai užduoties ataskaitos buvo parengtos;
  •  uždarosios akcinės bendrovės „AUDATA“ kokybės kontrolės vadovo 7.2 dalyje nurodytus reikalavimus, kadangi neužtikrino, kad galutinė audito užduoties byla būtų užpildyta ne vėliau kaip po 60 dienų po auditoriaus išvados pasirašymo;
  • 1-ojo TKKS 46 dalį, kadangi įmonės nustatyta kokybės kontrolės sistema neužtikrino užduoties dokumentų vientisumo, pasiekiamumo ir atkūrimo;
  • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 29 straipsnio 3 dalį, nes nesilaikė 1-ojo TKKS nuostatų.

Remiantis Audito priežiūros komiteto 2017 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. A1-13-1 ir Tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V3-58 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 1 punktu, audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „AUDATA“ skirta drausminė nuobauda – įspėjimas.

 

Šis Tarnybos sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo 40 straipsnį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms skirtus viešai skelbiamus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/auditas/auditoriu-ir-audito-imoniu-viesoji-prieziura/viesai-skelbiami-nurodymai-ir-poveikio-priemon-s/.

Atnaujinta: 2018.01.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum