2016-05-19

Nuo 2016-06-01 įsigalioja nauja Europos vertinimo standartų – EVS 2016 – laida

Europos turto vertintojų asociacijų grupė (toliau – TEGoVA) išleido ir 2016-05-13 konferencijoje ir generalinėje asamblėjoje Briuselyje pristatė naują, jau 8-ąją, Europos vertinimo standartų laidą (toliau – EVS 2016). Elektroninė (skaitmeninė) leidinio versija paskelbta TEGoVA tinklalapyje. Pratarmę ir palinkėjimus parašė TEGoVA valdybos pirmininkas (prezidentas) Krzysztof Grzesik, įvadą – EVS valdybos (redakcinės kolegijos) pirmininkas ir leidėjas John Hockey.

EVS 2016Šie standartai nuo 2016-06-01 keičia ankstesnę EVS redakciją (EVS 2012). Platesni naujo leidinio komentarai ir leidėjų nuomonės pateiktos TEGoVA tinklalapio puslapiuose. Leidinio elektroninės versijos interneto prieiga: http://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf Kas naujo 8-osios laidos EVS palyginti su ankstesne laida? Paminėsime keletą svarbiausių akcentų (leidinio turinį pateikiame šio teksto pabaigoje).

Pirma, naujoji knyga geru šimtu puslapių (apimtis 370 psl.) storesnė nei 2012 m. laida (240 psl.).

Antra, EVS 2016 leidinį sudaro 4 dalys. Pirmoji dalis susideda iš dviejų, 1A ir 1B dalių. 1A dalį sudaro jau ankstesnėje laidoje spausdinti penki standartai (angl. European Valuation Standards, EVS), 1B dalį – 10 dokumentų vietoj buvusių aštuonių. Šie dokumentai dabar vadinami Europos vertinimo metodiniais nurodymais (angl. European Valuation Guidance Notes, EVGN; liet. EVMN) vietoj buvusių Taikymo tvarkų (angl. European Valuation Applications, EVA). Šios dalies dokumentai atnaujinti, papildyti ir išplėsti. Yra ir du nauji dokumentai – 9-asis EVMN. Europos hipotekos federacijos ir TEGoVA komercinių paskolų aprašas (angl. EMF and TEGoVA Commercial Loan Specification) ir 10-asis EVMN. Vertinimo atitiktis EVS (angl. Valuations: Compliance with EVS).

Trečia, antroji EVS 2016 leidinio dalis skirta Europos kodeksams (angl. Part 2. European Codes). Ją sudaro Europos vertintojų etikos ir elgesio kodeksas (angl. European Valuers‘ Code of Ethics and Conduct) ir Europos matavimų kodeksas (angl. European Code of Measurement).

Ketvirta, 3-ioji naujo leidinio (EVS 2016) dalis atitinka EVS 2012 antrąją dalį – Europos teisės aktai ir turto vertinimas – atnaujinta, išplėsta ir suaktualinta informacija nekilnojamojo turto vertintojams.

Penkta, ketvirtoji EVS 2016 dalis – Techniniai dokumentai (vietoj buvusios EVS 2012 trečiosios dalies „Kiti techniniai dokumentai“) – yra labiau sustruktūrinta ir naujai išdėstyta. Čia pateikti aštuoni Europos vertinimo informaciniai dokumentai (EVID; angl. European Valuation Information Papers, EVIP). Kai kurios EVID temos buvo aptartos ir publikuotos EVS 2012 leidinyje, tačiau dabar visi šios dalies dokumentai yra naujai suredaguoti ir papildyti. Naujos dokumentų temos yra automatinio vertinimo modeliai (AVM), vertinimo metodologija, vertinimo turto apmokestinimo tikslu problematika, tikrosios vertės nustatymas. Visas EVID sąrašas pateikiamas leidinio ketvirtos dalies turinyje.

Ketvirtąją dalį ir knygą užbaigia techniniai dokumentai:

  • TEGoVA minimalių išsilavinimo reikalavimų santrauka;
  • TEGoVA kvalifikacijos – REV (Pripažinto Europos vertintojo) ir TRV (TEGoVA būsto vertintojo) – pripažinimo santrauka;
  • Žodynas – jame pateikiamos 88 sąvokos ir jų apibrėžtys (2012 m. buvo 26);
  • Du tradiciniai sąrašai – EVS redakcinės kolegijos (EVS valdybos) nariai ir TEGoVA nariai (asociacijos narės).

EVS 2016 neaptaria ir neanalizuoja Europos šalių turto vertinimo ar teisinio reguliavimo ypatybių. Šalių skyriai yra paskelbti interneto TEGoVA svetainėje kaip ankstesnių EVS 2012 (o dabar EVS 2016) priedas (The Country Chapters). Žinoma, šią medžiagą reikėtų nuolat atnaujinti. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos, teisės ir vertinimo praktikos apžvalga, parengta ir paskelbta 2012 m. sausio mėn., taip pat turėtų būti atnaujinta.

 

EVS 2016 turinys:

Pratarmė

Įvadas

1-oji dalis – Europos vertinimo standartai ir metodiniai nurodymai

1A dalis – Europos vertinimo standartai (EVS)

1-asis EVS Rinkos vertė

2-asis EVS Kiti nei rinkos vertė vertinimo pagrindai

3-čiasis EVS Kvalifikuotas vertintojas

4-asis EVS Vertinimo procesas

5-asis EVS Vertinimo ataskaita

1B dalis – Europos vertinimo metodiniai nurodymai (EVMN)

1-asis EVMN Vertinimas finansinės atskaitomybės tikslu

2-asis EVMN Vertinimas skolinimo (paskolų) tikslais

3-čiasis EVMN Vertinimas sekiuritizacijos tikslais

4-asis EVMN Draudžiamosios vertės ir žalų nustatymas

5-asis EVMN Investicinės vertės nustatymas

6-asis EVMN Tarpvalstybinis vertinimas

7-asis EVMN Turto vertinimas atsižvelgiant į Direktyvą dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų

8-asis EVMN Turto vertinimas ir energinis naudingumas

9-asis EVMN Europos hipotekos bankų federacijos ir TEGoVA komercinių paskolų aprašas

10-asis EVMN Vertinimų atitiktis EVS

2-oji dalis – Europos kodeksai (EK)

1-asis EK Europos vertintojų etikos ir elgesio kodeksas

2-asis EK Europos matavimų kodeksas

3-ioji dalis – Europos Sąjungos teisės aktai ir turto vertinimas

4-oji dalis – Techniniai dokumentai

1-asis EVID – Tvarumas (darnumas) ir vertinimas

2-asis EVID – Vertinimo patikimumas ir rinkos rizika

3-čiasis EVID – Vertės paskirstymas tarp žemės sklypo ir pastatų

4-asis EVID – Vertinimas ir kiti turto periodinio apmokestinimo uždaviniai

5-asis EVID – Vertinimo metodologija

6-asis EVID – Automatiniai vertinimo modeliai

7-asis EVID – Europos turto ir rinkos reitingavimas: vertintojo vadovas

8-asis EVID – Tikrosios vertės nustatymas pagal 13-ąjį TFAS

TEGoVA minimalaus išsilavinimo reikalavimų santrauka

TEGoVA kvalifikacijos – REV (Pripažinto Europos vertintojo) ir TRV (TEGoVA būsto vertintojo) – pripažinimo santrauka

Žodynas

EVS redakcinės kolegijos (EVS valdybos) nariai

TEGoVA nariai (asociacijos narės).

 

Literatūra ir šaltiniai

European Valuation Standards 2016, eight edition. Brussels: TEGoVA, 2016. 376 p. Interneto prieiga: http://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf

TEGoVA tinklalapio informacija, 2016: European Valuation Standards (EVS). Interneto prieiga: http://www.tegova.org/en/p4912ae3909e49

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum