2016-12-01

Paskirti nurodymai auditoriui Aidui Ramanauskui ir audito įmonei UAB „ECOVIS Proventus"

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad auditorius Aidas Ramanauskas auditoriaus išvadose dėl UAB „Litana ir ko“ 2010 ir 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikdamas nuorodas į komponentų auditorių darbą neprisiėmė visos atsakomybės už savo išvadas, kaip to reikalauja 600 TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ 11 dalis ir 220 TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ 15 dalies b punktas. Nustatyta audito atlikimo trūkumų ir dėl nepakankamo atliktų audito procedūrų apimties ir padarytų išvadų dokumentavimo pagal 600 TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ 50 dalies ir 230 TAS „Audito dokumentavimas“, 8-11 ir A6 dalių reikalavimus. Be to, trūkumų nustatyta ir dėl 705 TAS „Nuomonės modifikavimas auditoriaus išvadoje“ 7 ir 26 dalių reikalavimų nesilaikymo, nes auditorius auditoriaus išvadoje dėl UAB „Litana ir ko“ 2010 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų nepagrįstai pareiškė sąlyginę nuomonę, nors surinko pakankamų tinkamų audito įrodymų besąlyginei nuomonei pareikšti ir nepakoregavo auditoriaus atsakomybės aprašymo (t. y. nenurodė, kad surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti).

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad audito įmonė UAB „ECOVIS Proventus“ pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo (toliau – Audito įstatymas) 29 straipsnio 3 ir 5 dalių, 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 32 dalies a ir c punktų reikalavimus, nes kokybės kontrolės vadove nenustatė konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito nuoseklumo ir dokumentavimo politikos ir procedūrų, užtikrinančių, kad užduoties partneris parengs ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes, ir dokumentuos svarbiausius profesinius sprendimus.

Įvertinus tai, kad atlikto audito trūkumai buvo nereikšmingi, vadovaujantis Audito įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punktu auditoriui Aidui Ramanauskui skirtas nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – papildomai išklausyti 4 val. kvalifikacijos kėlimo kursus apie auditoriaus išvadą, o vadovaujantis Audito įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1 punktu, audito įmonei UAB ,,ECOVIS Proventus“ nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus.            

Šie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimai dėl privalomų vykdyti nurodymų pagal Audito įstatymo 40 straipsnį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

Atnaujinta: 2016.12.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum