2020-01-24

Patvirtintos naujos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų ir pranešimų formos

AVNT gavo iš VĮ Registrų centro raštą, kuriame nurodoma, kad atsižvelgiant į 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą ir jame įtvirtintą teisinį reguliavimą, valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VE-9 (1) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų“ buvo patvirtintos naujos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų ir pranešimų formos:

-       Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre forma (JAR-1);

-       Administratoriaus ar likvidatoriaus forma (JAR-LK1);

-       Administratoriaus ar likvidatoriaus forma (JAR-LK2);

-       Pranešimo apie juridinio asmens bankroto procedūras forma (JAR-PBN).

Informuojame nemokumo administratorius, turinčius teisę administruoti nemokumo procesus, kad vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymu ir Juridinių asmenų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiant prašymus įregistruoti (išregistruoti) juridinio asmens teisinį statusą „bankrutuojantis“, prašymus įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą „likviduojamas dėl bankroto“, taip pat teikiant prašymus išregistruoti likviduotą dėl bankroto juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro vadovautumėtės naujai patvirtintomis formomis.

Patvirtintas formas galite rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje adresu: https://www.registrucentras.lt/p/49.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad siekiant užtikrinti tinkamą Juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimą yra parengti ir artimiausiu metu turėtų būti priimti Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, registravimo Teisės aktų registre Nr. 19-12292), kuriais bus atitinkamai patikslintos su nurodytais Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamais prašymais susijusios nuostatos (178, 180, 215 punktai).


Atnaujinta: 2020.01.24

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum