2019-12-20

Patvirtintos Profesinių standartų ir (ar) tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijos

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, AVNT direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos Profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinės rekomendacijos dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą pagal minėtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas technines užduotis.

Minėtos rekomendacijos taikomos auditoriams, audito įmonėms atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras.

Atnaujinta: 2019.12.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum