2017-02-01

Pirmą kartą atliktas įmonių rengiamų finansinių ataskaitų kokybės tyrimas

Siekdama įvertinti įmonių rengiamų finansinių ataskaitų kokybę ir jų atitikimą finansinę atskaitomybę reglamentuojantiems teisės aktams, Tarnyba atliko 100-to įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą (toliau – FA kokybės tyrimas). FA kokybės tyrimo tikslas – įvertinti įmonių rengiamų ir teikiamų, bei galutiniam vartotojui (investuotojui ar kitam suinteresuotam asmeniui) pasiekiamų finansinių ataskaitų kokybę pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Verslo apskaitos standartų reikalavimus ir jose skelbiamos informacijos tikslumą ir naudingumą.

FA kokybės tyrimas buvo atliekamas vadovaujantis Juridinių asmenų registrui pateiktų įmonių finansinių ataskaitų ir papildomai prie jų pridėtų dokumentų pagrindu, neturint galimybės susisiekti su įmone dėl papildomos informacijos gavimo. Juridinių asmenų registras pagal Tarnybos pateiktus atrankos kriterijus atrinko 100 įmonių (didžiausių pagal pardavimo grynųjų pajamų dydį pelno (nuostolių) ataskaitoje) 2015 finansinių metų neaudituotas ataskaitas. FA kokybės tyrimo metu buvo vertinama ar įmonės rengdamos finansines ataskaitas laikosi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų dėl tinkamo finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimo, metinių finansinių ataskaitų audito atlikimo ir finansinių ataskaitų pasirašymo. Taip pat buvo vertinamas įmonių finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos atitikimas verslo apskaitos standartų nuostatoms.

FA kokybės tyrimo apžvalgą galima rasti čia.

Atnaujinta: 2017.02.01

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum