2017-04-05

Pirminiai ir paskesni vertinimo įmonių planinių patikrinimų aktai administraciniams teismams neskundžiami

Tarnyba, atlikusi turto ir verslo vertinimo įmonių pirminį ir paskesnį planinį patikrinimą bei turto arba verslo vertinimo ataskaitose (toliau – vertinimo ataskaitos) nustačiusi trūkumų, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo nustatytus trūkumus. Vertinimo įmonės ne kartą patikrinimo aktus bandė skųsti administraciniams teismams, tačiau jie išaiškino, kad patikrinimo aktai nėra skundžiami, nes nesukuria jokių teisinių pasekmių vertinimo įmonei.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) aiškiai ir nedviprasmiškai išsprendė anksčiau vis iškildavusį klausimą dėl pirminio ir paskesnio patikrinimo akto apskundimo galimybės. 2017-03-14 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-136-525/2017 buvo apibendrinta aktuali teismų praktika. Ši nutartis turi ypatingą reikšmę, kadangi buvo priimta išplėstinės 5 teisėjų kolegijos, ir, kaip nurodo pats teismas, turėtų būti vertinama kaip suteikianti aiškią kryptį Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) taikymui.

Šioje administracinėje byloje pareiškėja – vertinimo įmonė – kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Tarnybos priimtą patikrinimo aktą. 2016-12-05 Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti skundą. Pareiškėja, manydama, kad teismas pasielgė netinkamai, kreipėsi į LVAT.

LVAT konstatavo, kad Tarnybos patikrinimo aktas pasižymi konstatuojamuoju pobūdžiu ir išreiškia Tarnybos nuomonę dėl turto ar verslo vertinimo ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams. Patikrinimo aktas savaime nepakeičia turto ar verslo vertinimo ataskaitos, o Tarnybai priėmus šį dokumentą vertinimo įmonei nėra taikomos jokios įpareigojančio pobūdžio priemonės. Taigi, LVAT nurodė, kad Tarnybos patikrinimo aktas nesukelia savarankiškų teisinių pasekmių, nes jis neturi nedelsiamo, tikro ir įpareigojančio poveikio vertinimo įmonei. Taigi, buvo nuspręsta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai atsisakė priimti skundą.

Atsižvelgiant į tokią teismų praktiką, skundai dėl Tarnybos patikrinimo akto teisėtumo (vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu) administraciniuose teismuose nebus priimami.

Atnaujinta: 2017.04.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum