2016-12-02

Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo

Paskelbtas 2016 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/2067, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės priemonės“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

2014 m. liepos 24 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 9-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Finansinės priemonės“. Šiuo standartu siekiama tobulinti informacijos apie finansines priemones pateikimą finansinėse ataskaitose sprendžiant problemas, iškilusias šioje srityje per finansų krizę. Visų pirma 9-uoju TFAS reaguojama į G 20 raginimą pereiti prie labiau į ateitį orientuotų tikėtinų finansinio turto nuostolių pripažinimo modelio. Priėmus 9-ąjį TFAS reikia iš dalies pakeisti 1-ąjį, 2-ąjį, 8-ąjį, 10-ąjį, 12-ąjį, 20-ąjį, 21-ąjį, 23-iąjį, 28-ąjį, 32-ąjį, 33-iąjį, 36-ąjį, 37-ąjį ir 39-ąjį tarptautinius apskaitos standartus (TAS), 1-ąjį, 2-ąjį, 3-iąjį, 4-ąjįĢ, 5-ąjį, 7-ąjį ir 13-ąjį TFAS, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 2-ąjį, 5-ąjį, 10-ąjį, 12-ąjį, 16-ąjį ir 19-ąjį aiškinimus ir Nuolatinio aiškinimo komiteto (NAK) 27-ąjį aiškinimą, kad būtų užtikrintas tarptautinių apskaitos standartų nuoseklumas. Siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei, susijusi 39-ojo TAS pataisa dėl tikrosios vertės apsidraudimo apskaitos šiame reglamente nepadaryta. Be to, 9-uoju TFAS panaikinamas TFAAK 9-asis aiškinimas.

Priimant 9-ąjį TFAS pripažįstamas poreikis leisti pasirinkti atidėti jo taikymą draudimo sektoriui. TASV ėmėsi iniciatyvos spręsti šį klausimą ir tikimasi, kad ji pateiks pasiūlymą, kad užtikrintų bendrą tarptautiniu mastu pripažintą sprendimą. Tačiau tuo atveju, jei iki 2016 m. liepos 31 d. TASV priimtos nuostatos nebūtų laikomos patenkinamomis, Komisija ketina suteikti draudimo sektoriui galimybę pasirinkti tam tikrą laikotarpį 9-ojo TFAS netaikyti.

Visos įmonės pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=LT

Reglamentus lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti čia.

Atnaujinta: 2020.12.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum