2018-01-25

Restruktūrizavimo administratoriams skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-01-22 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 restruktūrizavimo administratoriams už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau  - Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (toliau – Etikos Kodeksas), 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkto pažeidimus skirtos nuobaudos – viešas įspėjimas.

Nuobaudos paskirtos šiems restruktūrizavimo administratoriams:

 

Eil.

Nr.

Vardas, Pavardė

Įrašymo į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą numeris

Įrašymo į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data

1.

Laima Liuda Krisiūnienė

R-FA15

2009-03-23

2.

Leta Gečienė

R-FA69

2011-11-28

 

Administratorių veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratoriai pažeidė Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkte, Etikos kodekso 6.1 papunktyje, Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus, nes 2016 metais dalyvavo mokymuose (kursuose, seminaruose) restruktūrizavimo administratorių atestavimo programos temomis 12 akademinių valandų.

Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad restruktūrizavimo administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Vadovaujantis Etikos kodekso 6.1 papunkčiu, Aprašo 3 punktu, restruktūrizavimo administratorius turi dalyvauti mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos Restruktūrizavimo administratorių atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.01.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum