2017-06-28

Įsigalioja nauja Tarptautinių vertinimo standartų redakcija

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioja nauja 2017 m. Tarptautinių vertinimo standartų (toliau – TVS 2017) redakcija. TVS 2017 sudaro įvadinė dalis, 5 bendrieji standartai ir 6 turto standartai. Pateikiame naujųjų standartų turinį:

 • Introduction – Įvadas
 • Glossary  – Žodynas
 • IVS Framework – TVS struktūra

General Standards – Bendrieji standartai

 • IVS 101 Scope of Work  – Darbo apimtis (aprėptis)
 • IVS 102 Investigation and Compliance – Tyrimas ir atitiktis
 • IVS 103 Reporting  – Vertinimo ataskaita
 • IVS 104 Bases of Value – Vertės pagrindas
 • IVS 105 Valuation Approaches – Vertinimo požiūriai (metodai)

Asset Standards | Turto standartai

 • IVS 200 Business and Business Interests – Verslas ir teisės į jį
 • IVS 210 Intangible Assets  –  Nematerialieji aktyvai (turtas)
 • IVS 300 Plant and Equipment – Mašinos ir įrenginiai
 • IVS 400 Real Property Interests  – Teisės į nekilnojamąjį turtą
 • IVS 410 Development Property – Plėtojamas (vystomas) turtas
 • IVS 500 Financial Instruments – Finansinės priemonės

 

TVS 2017 Žodyne aiškinamos sąvokos, vartojamos standartų tekste, bet neaiškinamos pagrindinės vertinimo, apskaitos ar finansų sąvokos. Laikoma, kad vertintojas jas žino ir supranta pagal savo kompetenciją.  TVS struktūros skyriuje – 11 skirsnių (paragrafų), kuriuose aptariami atitikties TVS, vertintojo sampratos, turto ir įsipareigojimų sąvokų, objektyvumo, kompetencijos, nukrypimo nuo standartų dalykai.

Bendrųjų standartų dalyje skelbiami du nauji standartai (104-asis ir 105-asis), reglamentuojantys vertės nustatymo pagrindus ir vertinimo metodus. Pirmieji trys standartai, buvę ir ankstesnėse laidose (TVS 2011, TVS 2013), taip pat kiek pakeisti ir patikslinti.

Turto standartai taip pat naujai suredaguoti, kiek pakeisti ir papildyti. Juose nebetaikoma ankstesnėse laidose buvusi dvidalė – pagrindinio teksto ir komentarų – struktūra. Išplėsti vertinimo metodų ir būdų (angl. approaches and methods) taikymo kiekvienai turto grupei nurodymai. Aptariami ir turto vertinimo tikslų ypatumai, kitos turto vertinimui įtakos turinčios sąlygos.

TVS 2017 bus išversti į lietuvių kalbą. Originalą anglų kalba galima įsigyti per Tarptautinės vertinimo standartų tarybos (International Valuation Standards Council, IVSC) tinklalapį: https://www.ivsc.org.

Atnaujinta: 2017.06.28

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum