2020-09-25

Įsigaliojo naują apgadintų kelių transporto priemonių vertinimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

2020 rugsėjo 22 d. netekus galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymui Nr. 120 / Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Instrukcija) 2020 rugsėjo 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-09-09 įsakymas Nr. 296 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Metodika) ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V1-118 „Dėl Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Metodikos III skyriaus IV1 skirsnyje „Apgadintų kelių transporto priemonių vertinimas“ nustatyta, kad turto ir verslo vertintojas vertindamas apgadintą transporto priemonę Aprašu vadovaujasi tik tais atvejais, kai vertinimui atlikti nepakanka viešai skelbiamų rinkos duomenų.

Aprašu siekiama padėti objektyviau įvertinti apgadintas transporto priemones.. Jame nustatyta apgadintos kelių transporto priemonės vertės apskaičiavimo eiga, pateikti koeficientų dydžiai ir nuostatos, padėsiančios apskaičiuoti apgadintos transporto priemonės vertę.

Aprašo tvirtinimas AVNT lygmeniu turėtų užtikrinti dinamiškesnį teisinį reglamentavimą reaguojant į pasikeitusias rinkos sąlygas ir technologinius sprendimus. Tikėtina, kad naujas reglamentavimas kartu prisidės ir prie šešėlio mažinimo tikslo įgyvendinimo apgadintų transporto priemonių muitinio įvertinimo procese, nes pagerės apgadintų transporto priemonių vertinimo kokybė, padidės vertinimo ataskaitų patikimumas.

 

Teisės aktai paskelbti interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija » Teisės aktai » Vertinimas“.

 

 

Atnaujinta: 2021.02.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum