2016-07-29

Įsigaliojo naujos Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės bei Elgesio kodeksas

 

Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių

Lietuvos Respublikos finansų ministras 2016-07-05 įsakymu Nr. 1K-270 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtino:

  1. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisykles;
  2. Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisykles.

Šis ministro įsakymas įsigaliojo 2016-07-09. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2016-07-20 įsakymu Nr. 4-483 pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-03-30 įsakymą Nr. 4-299 „Dėl Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais; 2016-07-20 įsakymu Nr. 4-484 pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymą Nr. 4-886 „Dėl Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ patvirtintas ir įsigaliojo (nuo 2016-07-20) naujas Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas). Įsigaliojus šiam Kodeksui, administratoriai savo veikloje privalo vadovautis šiais profesinės veiklos principais:

  1. profesinės kompetencijos;
  2. teisingumo;
  3. konfidencialumo;
  4. nepriklausomumo;
  5. bendradarbiavimo;
  6. sąžiningumo.

Šių principų turinys atskleistas Kodekso 6 – 11 punktuose. Tačiau dėmesys atkreiptinas į tai, kad profesinės kompetencijos principas, be kita ko, reiškia, kad administratorius turi turėti pakankamai žinių ir nuolat tobulinti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias, gerai išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių reikia administravimo paslaugoms teikti. Įmonių bankroto įstatyme ir Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytu nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimu laikomas administratoriaus dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos administratorių atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus (Kodekso 6.1. punktas).

Sąžiningumo principas, be kita ko, reiškia ir tai, kad administratorius turi neįsipareigoti vykdyti neteisėtų nemokumo procedūrų ar pavedimų, dėl kurių teisėtumo kyla pagrįstų įtarimų, ir imtis veiksmų dėl tokių nemokumo procedūrų ar pavedimų teisėtumo nustatymo (Kodekso 11.2 punktas).

Atnaujinta: 2016.07.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum