2019-01-15

Įsigaliojo Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašas

Aprašo patvirtinimo pagrindas – Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų prievolės, ir sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 832, 6.3 papunktyje ir Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758,  9.3 papunktyje numatyti reikalavimai Tarnybos interneto svetainėje skelbti šių nutarimų pagrindu parengtas Ataskaitas.

Apraše yra numatyti Ataskaitos pateikimo Tarnybai, paskelbimo interneto svetainėje ir skelbimo laikotarpio nuostatos. Pažymėtina tai, kad subjektai, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 832 arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 pagrindu kreipiasi dėl Ataskaitos paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje, turi vadovautis Aprašo reikalavimais.

 

Su Aprašo reikalavimais galite susipažinti čia 

Atnaujinta: 2019.01.15

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum