2021-01-19

Įsigaliojo Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašas

Atsižvelgiant į 2020-07-01 įsigaliojusioje naujoje Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 12 dalies redakcijoje pasikeitusį teisinį reglamentavimą, 2021 m. sausio 15 d. įsigaliojo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021-01-13 įsakymas Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aprašas reglamentuoja turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos, kurią suteikė AVNT, patikrinimo pagal Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos (toliau – Taryba) siūlymą tvarką. Joje numatyta, kad minėtus patikrinimus atlieka ir apie priimtus sprendimus Tarybą informuoja AVNT, o drausmines nuobaudas, vadovaudamasis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis, skiria Turto arba  verslo vertintojų garbės teismas.

Teisės aktas paskelbtas interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija » Teisės aktai » Vertinimas » AVNT direktoriaus įsakymai“.

Atnaujinta: 2021.02.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum