2020-09-17

Įsigaliojo turto vertintojai Inesai Pundzienei skirta drausminė nuobauda – pastaba

2020-09-14 įsigaliojo turto vertintojai Inesai Pundzienei Garbės teismo skirta drausminė nuobauda – pastaba už Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto ir Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos 2012-04-27 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-159, 62.2 punkto pažeidimus.

Drausminė nuobauda skirta paklausimo nagrinėjimo metu nustačius, kad turto vertintoja turto vertinimo ataskaitoje nepagrindė analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, pasirinkimo aplinkybių.

Informacija apie turto vertintojams skirtas drausmines nuobaudas skelbiama AVNT interneto svetainėje:  Veiklos sritys » Vertinimas » Vertintojų ir vertinimo įmonių priežiūra » Nuobaudos.

Atnaujinta: 2021.01.12

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum