2016-06-22

Skelbiamas 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų keitimo projektas

Atsižvelgiant į Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VAS-20 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“ pakeitimo“ yra keičiamos 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos. Šiuo metu metodinės rekomendacijos yra pateiktos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarimui ir turėtų būti svarstomos 2016 m. trečią ketvirtį Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiuose. Atkreipiame dėmesį į tai, kad standarto punktų paaiškinimai papildyti naujais pavyzdžiais ir išsamesniais aiškinimais.

Pagrindiniai standarto punktų aiškinimo keitimai:

• sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į žemės ūkio apskaitos ypatumus, pavyzdžiams aiškinti praplėstas pavyzdinis sąskaitų planas žemės ūkio apskaitoje naudojamomis papildomomis sąskaitomis;

• metodinės rekomendacijos papildytos biologinio turto skirstymo į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pavyzdžiu;

• pakoreguoti standarto 12 punkto aiškinimo pavyzdžiai, kai biologinis turtas ir žemės ūkio produktai apskaitoje registruojami tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidas;

• nauju pavyzdžiu papildytas standarto 14 punkto aiškinimas dėl atidėjinių registravimo apskaitoje parduodant gyvulius;

• nauju pavyzdžiu papildytas standarto 25 punkto aiškinimas, kai biologinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina;

• metodinėse rekomendacijose pateiktas iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusios žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos ir naujos pelno (nuostolių) ataskaitos palyginimas;

• padaryta redakcinio pobūdžio taisymų.

17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų keitimo projektą galite rasti čia.

 

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum