2016-07-18

Įsteigtas Europos audito priežiūros įstaigų komitetas

2016 m. liepos 12 d. Briuselyje vyko pagal naująjį ES audito reglamentą įsteigto Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (angl. Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB) inauguracinis posėdis.

CEAOB – tai nauja ES valstybių narių nacionalinių audito priežiūros institucijų bendradarbiavimo ES lygiu forma, kuri padės siekti 2016 m. birželio 17 d. įsigaliojusių naujųjų ES audito teisės aktų tikslo – sustiprinti audito priežiūrą ES mastu.

CEAOB sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės ir vienas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskirtas narys. Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority, EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) dalyvauja CEAOB posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos CEAOB atstovauja tarnybos direktorius Audrius Linartas, jį pavaduoja tarnybos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.

2016 m. liepos 12 d. posėdžio metu CEAOB pirmininku ketveriems metams išrinktas Ralf Bose, Vokietijos viešosios audito priežiūros institucijos (angl. Auditor Oversight Commission, AOB) vyriausiasis vykdomasis direktorius. 2016 m. liepos 11 d. Europos komisija taip pat paskyrė CEAOB pirmininko pavaduotoją – šias pareigas eis asmuo, atsakingas už audito politiką Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generaliniame direktorate (angl. Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, GD FISMA). Taip pat 2016 m. liepos 12 d. posėdžio metu buvo patvirtintas CEAOB darbo reglamentas.

 

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum