2019-05-28

Tarnyba atnaujino Pavyzdinę mažų įmonių aiškinamojo rašto formą

Gavusi pasiūlymų iš Pavyzdinės mažų įmonių aiškinamojo rašto formos (toliau – Pavyzdinė MĮ AR forma) vartotojų dėl jos patobulinimo, Tarnyba atnaujino minėtą formą. Atlikti šie atnaujinimai:

  •  įterptas naujas darbinis lapas „FA_Rekvizitai“, skirtas informacijai apie įmonę (pavadinimas, kodas, adresas, datos ir kt.). Užpildžius šį lapą visa informacija persikelia į  balansą, pelno (nuostolių) atskaitą ir aiškinamąjį raštą;
  •  įmonės, kurios nuspręs Pavyzdinėje MĮ AR formoje nepildyti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, naujame darbiniame lape „FA_Rekvizitai“ galės pažymėti savo pasirinkimą. Tokiu atveju Pavyzdinėje MĮ AR formoje liks tik aiškinamasis raštas.
  •  Praplėsta Pavyzdinės MĮ AR formos II. AR_Apskaitos_politika priedo Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įvertinimo būdai ir metodai dalis, kad būtų galima atskirai atskleisti informaciją apie ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą bei ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus;
  •  kai kurios aiškinamojo rašto pastabų dalies informacijos atskleidimų lentelės papildytos suminėmis eilutėmis;
  •  Pavyzdinės MĮ AR formos III.16 priedas Kitos reikšmingos finansinių ataskaitų sumos, poataskaitiniai įvykiai, pretenzijos įmonei, įmonės teisių apribojimai papildytas poataskaitinių įvykių, pretenzijų įmonei, įmonės teisių apribojimų atskleidimams skirta vieta;
  •  Pavyzdinės MĮ AR formos III. AR_pastabu_sarasas priedas papildytas nauja funkcija „Išsaugoti PDF formatu“.

 

Atnaujinta Pavyzdinė MĮ AR forma ir šios formos pildymo pavyzdys skelbiami Tarnybos svetainės skiltyje „Apskaita. Verslo apskaitos standartai. Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma“.

Atnaujintas formas taip pat galite rasti  paspaudę http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo-apskaitos-standartai/maz-moni-pavyzdin-aiskinamojo-rasto-forma/

Atnaujinta: 2019.05.28

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum