2018-12-05

Tarnyboje 2018 m. lapkričio 27 d. įvyko antrasis susitikimas su viešojo intereso įmonių audito komitetų atstovais

2018 m. lapkričio 27 d. Tarnyboje įvyko susitikimas su draudimo įmonių ir valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, audito komitetų atstovais. Susitikime buvo pristatytas audito komitetų veiklos reglamentavimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti reikalavimai audito komitetams valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, Lietuvos banko nustatyti reikalavimai audito komitetams, taip pat aptartos Tarnybos ir audito komitetų bendradarbiavimo galimybės.  Įvyko apskrito stalo diskusija, kurioje audito komitetų nariai dalijosi patirtimi, aptarė praktinius audito komitetų veiklos klausimus.

Ateityje Tarnyba ir toliau planuoja organizuoti susitikimus aktualiomis temomis su viešojo intereso įmonių audito komitetais, o iškilusius klausimus aptarti iš anksto suderintuose individualiuose susitikimuose.

 

Susitikimo medžiaga skelbiama čia.

 

Atnaujinta: 2018.12.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum