2017-12-12

Tarnybos atlikto žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto apskaitos tyrimo apžvalga

 

Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavedimą, atliko tyrimą, kuris apėmė dabar galiojančios biologinio turto apskaitos tvarkos analizę, siūlomo naujo apskaitos reglamentavimo analizę ir naujo biologinio turto apskaitos reglamentavimo poveikio žemės ūkio įmonėms vertinimą.

Tyrimo tikslas – palyginti biologinio turto apskaitos įsigijimo savikainos būdu procesą pagal dabar galiojantį 17-ąjį verslo apskaitos standartą ,,Biologinis turtas“ ir pagal naujos šio standarto redakcijos projektą. Norėta identifikuoti bei įvertinti žemės ūkio įmonių apskaitos reikalavimų pokyčių poveikį įmonėms: pvz., ar apskaitos procesai taptų sudėtingesni, ar jų pokytis būtų vienkartinio ar nuolatinio pobūdžio; kaip pasikeistų ir ar apskritai pasikeistų įmonės finansinė būklė, veiklos rezultatai; kuri įsigijimo savikainos būdo taikymo biologiniam turtui, kuris uždirba įmonei pajamas ilgiau nei vienus metus, alternatyva užtikrintų, kad finansinės ataskaitos rodytų tikrą, teisingą ir patikimą informaciją.

Tyrimui atlikti Tarnyba parengė žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto, kurio apskaitai taikomas įsigijimo savikainos būdas, klausimyną. Respondentų buvo prašoma atsakyti į anketos klausimus pasirinkus vieną ar kelis iš pateiktų atsakymų arba įrašyti savo atsakymą. Tyrime dalyvavo 18 respondentų.

Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto, kurio apskaitai taikomas įsigijimo savikainos būdas, apskaitos tyrimo apžvalgą galima rasti čia.

Atnaujinta: 2017.12.12

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum