2017-04-11

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiama informacija Tarnybai

Remiantis Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18 punktu, viešojo intereso įmonių auditoriai ir viešojo intereso įmonių audito įmonės užpildytas 2016 kalendorinių metų informacijos formas dėl atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų (Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai) pateikia Tarnybai iki 2017 m. gegužės 1 d.

Audito įmonės užpildytą finansinių metų, kurie baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d., informacijos formą dėl pardavimo grynųjų pajamų (Tvarkos aprašo 3 priedas) pateikia Tarnybai iki 2017 m. birželio 1 d.

Remiantis Tvarkos aprašo 15 punktu, jeigu teikiamos informacijos formos pateikiamos tiesiogiai Tarnybos administracijos darbuotojui ar atsiunčiamos paštu, jos taip pat turi būti pateiktos užpildytos excel formatu ir pateiktos elektroniniu būdu:

Visais klausimais dėl formų pildymo ir pateikimo Tarnybai prašome kreiptis į Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyresniąją specialistę Gerdą Janukėnaitę el. p. gerda.janukenaite@avnt.lt arba tel. (8 5) 212 5464.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

Atnaujinta: 2021.01.13

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum