AUDITAS IR APSKAITA

Prašymas dėl buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V1-198 Dėl asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo patvirtintos Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės. Šių taisyklių 1 ir 2 prieduose yra patvirtintos prašymų formos:


Prašymo dėl įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašo forma
Prašymo dėl išbraukimo iš buhalterių profesionalų sąrašo forma

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti asmenys, įrašomi į Buhalterių profesionalų sąrašą.

 

VERTINIMAS

Prašymo įrašyti į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą forma
Prašymo leisti laikyti egzaminą forma
Prašymo leisti susipažinti su egzamino užduoties įvertinimu rekomenduojama forma
Skundo dėl egzamino komisijos sprendimo rekomenduojama forma
Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos forma
Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma
Paraiškos dėl turto arba verslo vertintojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint teikti turto arba verslo vertinimo paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigus forma
Laikinai arba vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijos forma

 

NEMOKUMAS

 

Prašymo formas galite rasti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių ir Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“ prieduose:

 

Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti bankroto administratoriaus pažymėjimą

Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą
Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą
Prašymas įrašyti į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą
Prašymas įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą
Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į asmenų (fizinių asmenų), teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą
Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į asmenų (juridinių asmenų), teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą
Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų (fizinių asmenų) sąrašą
Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų (juridinių asmenų) sąrašą

Atnaujinta: 2019.07.25

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum