Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)


Žodynas (vertimams iki 2014 m.)

200-asis TAS  Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus

210-asis TAS  Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų

220-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė

230-asis TAS  Audito dokumentavimas

240-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą

250-asis TAS  Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą

260-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų informavimas 

265-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus

300-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito planavimas

315-asis TAS  (2009 m. versija) | 315-asis TAS (2014 m. persvarstytas) Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas suprantant įmonę ir jos aplinką

320-asis TAS  Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą

330-asis TAS  Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką

402-asis TAS  Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone

450-asis TAS  Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

500-asis TAS  Audito įrodymai

501-asis TAS  Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių

505-asis TAS  Išorės šalių patvirtinimai

510-asis TAS  Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai

520-asis TAS  Analitinės procedūros

530-asis TAS  Audito atranka

540-asis TAS  Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas

550-asis TAS  Susijusios šalys

560-asis TAS  Pobalansiniai įvykiai

570-asis TAS  Veiklos tęstinumas

580-asis TAS  Rašytiniai pareiškimai

600-asis TAS  Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)

610-asis TAS  Vidaus auditorių darbo naudojimas

610-asis TAS  (2009 m. versija) | 610-asis TAS (2013 m. persvarstytas) Vidaus auditorių darbo naudojimas 


620-asis TAS  Auditoriaus eksperto darbo naudojimas

700-asis TAS  Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas

 

705-asis TAS  Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje

706-asis TAS  „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje

710-asis TAS  Lyginamoji informacija - atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos

720-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos

800-asis TAS  Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas

805-asis TAS  Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas (2015-10-19 tikslintas)

810-asis TAS  Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos

Atnaujinta: 2017.07.17

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum